Campagne

mijn stappen door de provincie Vlaamse-brabant.

Over mij

en mijn politieke ideeën.

Lijstduwer
KRIS

Kris Poelaert

8 oktober 2000: Onverwacht behaalde ik een knap resultaat van 810 stemmen bij mijn eerste gemeenteraadsverkiezingen. De naam Poelaert heeft duidelijk een rol gespeeld. Lijsttrekker en uittredend eerste schepen Marc Bombaert verzocht me het burgemeestersambt op te nemen. Met zijn steun en die van de andere schepenen heb ik de taak aanvaard. 1 januari 2001: Het begin van een nieuwe carrière. Uit het niets, 28 jaar en zonder ervaring begon ik aan iets waarvan ik alleen de inhoud kende door de afwezigheid van mijn vader. Met de grootste gedrevenheid, een enorme inzet en een hart voor Groot-Herne, van ons dorp het beste maken dat er bestaat! Een dorp waar eenieder thuis is. 6 oktober 2006: Een nog onverwachter resultaat dan in 2000: met 3003 voorkeurstemmen hebben de Hernenaren me beloond voor zes jaar inzet voor onze gemeente. Die appreciatie is het dankbaarste geschenk dat een mens krijgen mag, en daar blijf ik eeuwig dankbaar voor! Met de provincieraadsverkiezingen behaalde ik 6411 stemmen. Sindsdien hebben steeds meer Vlaams-Brabanders en Hernenaren vertrouwen gegeven zodat ik verder kon doorgroeien. Tot heden heb ik me nog niet één dag burgemeester gevoeld, maar wel steeds verantwoordelijk. Ik weet wie ik ben, en vooral wie ik niet ben.

Opvolgers KAMER
WAS

wat ik denk

De meeste mensen leven hun leven volgens een uitgestippeld pad. Te bang om een ander te verkennen. Ook binnen de politiek wordt eerder voor het traditionele gekozen. En vaak komt men dan in een „paraplu-politiek” terecht waarbij de verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven. Wel, laat het duidelijk zijn, dit is niet mijn politiek! Daarom heb ik mij geëngageerd om mee de onvolmaaktheden uit deze wereld te helpen. Vindt u het bijvoorbeeld kunnen dat door procedurefouten iemand kan vrijgesproken worden van zijn misdaad? Vindt u het logisch dat banken na jarenlange winsten door de staat gefinancierd dienden te worden? Het kan toch niet meer kloppen dat we de klimaatverandering gewoonweg blijven toekijken? Ik engageer me om ook boven het gemeentelijke niveau bij te dragen tot een betere leefwereld: waar ruimte is om jong te zijn, waar de nodige aandacht wordt besteed aan onze dierbare dorpen en een maatschappij die zekerheid biedt. En die betere wereld gaan we niet creëren door te roepen, maar door te handelen. Want de wereld van morgen, die maken we zelf. Graag ben ik dan ook uw partner tot een betere wereld.

WWW.KRISPOELAERT.BE

plaats 9
HIER

programma

1/ een integrale aanpak van de mobiliteit

2/ betaalbaar wonen in eigen streek

3/ verstedelijking vereist aanpak op maat

4/ veiligheid verhogen

5/ zorgen voor groene ruimte

6/ kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs

7/ meer zorg, minder armoede

8/ werk en taal als motor voor vlotte integratie

9/ meer jobs en ruimte voor ondernemen

10/ de toekomst garanderen voor land- en tuinbouw

Contacteer me

en deel je mening.